Йордан Панов

13.08.2019 By

Отговаря по въпроси, свързани с фронт-енд разработка и поддръжка, маркетинг, SEO оптимизация, както и комуникация с клиенти